• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 55  
 
1 8 6 5 4 9 5 2
 
 
Ba công khai
Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tính đến nay, Nhà trường đã đào tạo được 02 khóa sinh viên đại học tốt nghiệp năm 2015 và 2016.
 
Thực hiện Công văn số 6396/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 theo đúng Qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả khảo sát tình hình việc làm của khóa sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2015 được thống kê trong văn bản đính kèm dưới đây.
 Tệp đính kèm:
DHTNMTHNTHVLSV.pdf

Ngày 14/01/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn