• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 29  
 
2 0 2 4 0 7 4 9
 
 
Ba công khai
Thực hiện quy chế công khai của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm học 2018-2019


STT Nội dung Chi tiết
1 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học  Chi tiết
2 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  Chi tiết
3 Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học  Chi tiết
4 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học Chi tiết
5 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Chi tiết

 

Ngày 01/10/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn