• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 27  
 
1 8 7 0 4 9 0 7
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Học lại, học cải thiện điểm
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA ĐỢT 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (20/01/2020)


Danh sách sinh viên đã nộp học phí học lại học phần giáo dục quốc phòng an ninh đợt 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (20/01/2020)


Kế hoạch tổ chức mở lớp học phần trong học kỳ phụ học kỳ II năm học 2019-2020 (17/01/2020)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 1,2,3 GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 (16/01/2020)


V/v Đăng ký học lại học phần Giáo dục quốc phòng 1, 2, 3 ghép cùng thời khóa biểu Đại học chính quy khóa 9 học kỳ II năm học 2019-2020 (13/01/2020)


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (07/01/2020)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP TIỀN HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (07/01/2020)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (31/12/2019)


Đăng ký học học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 Đối với các học phần chính khóa; học lại; học theo tiến độ nhanh; học cùng lúc hai chương trình đào tạo (song bằng) (17/12/2019)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP VÀ CHƯA NỘP LỆ PHÍ HỌC LẠI HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 (08/11/2019)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 (05/11/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (01/11/2019)


Danh sách sinh viên đã nộp học phí học lại học cải thiện học kỳ phụ học kỳ 1 năm học 2019 -2020 (30/10/2019)


Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học lại học cải thiện điểm học kỳ phụ học kỳ 1 năm học 2019-2020 (30/10/2019)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ, KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (29/10/2019)

Danh sách sinh viên đăng ký học và dự kiến học phí học kỳ phụ, kỳ I năm học 2019-2020.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (338/23)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn