• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 63  
 
1 8 6 5 4 9 0 4
 
 
Các phòng chức năng Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD (02/03/2020)

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đang học, sinh viên cuối khóa, đợt 2, Năm học 2018-2019 (18/12/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 3622/KH-TĐHHN ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ một số lớp sinh viên đang học, sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019, cụ thể như sau..


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (2/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn