• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 64  
 
1 8 6 5 2 7 8 2
 
 
Đoàn thanh niên Đoàn hội
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 - 2019) (24/05/2017)

Danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2019


DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2017 (11/06/2015)

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2017


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (2/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn