• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 54  
 
1 8 6 5 4 9 6 5
 
 
Các phòng chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Tổ chức - Hành chính (02/03/2020)

Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; viên chức và người lao động; tiền lương, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; công tác văn phòng, kế hoạch công tác, hành chính, tổng hợp và văn thư lưu trữ; công tác một cửa (sau đây gọi chung là công tác Tổ chức - Hành chính).


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn