• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 62  
 
1 8 6 5 2 6 4 7
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Tốt Nghiệp
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3 NĂM 2020 (HỆ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CHÍNH QUY) (21/04/2020)


THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (ĐỢT 1 - THÁNG 3 NĂM 2020) (23/03/2020)


Thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các hệ đào tạo chính quy đợt 1 tháng 3 năm 2020 (06/02/2020)


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2020 (06/01/2020)


Danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2019 (12/09/2019)


Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2019 hệ Cap đẳng chính quy + Đại học chính quy (12/09/2019)


Thông báo lịch bảo vệ Đồ án (khóa luận) tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 (05/09/2019)


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 THÁNG 9 NĂM 2019 (09/08/2019)


Dự thảo quyết định công nhận TN đợt 2 tháng 6 năm 2019 các hệ: Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông chính quy, Đại học chính quy và Song bằng (13/06/2019)


Kết quả điểm thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 6 năm 2019 hệ Cao đẳng chính quy + Đại học chính quy (04/06/2019)

Nhà trường nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp của sinh viên từ ngày 05/6- 25/6/2019 tại phòng 102 nhà A cơ sở I.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐƠN VỊ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (31/05/2019)


THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY TÊN ĐỀ TÀI VÀ GIAO TÊN ĐỀ TÀI MỚI ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (31/05/2019)


Danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 6 năm 2019 (31/05/2019)


Quyết định đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 6 năm 2019 hệ cao đẳng chính quy và đại học chính quy (29/05/2019)


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 6 NĂM 2019 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (04/05/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (127/9)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn