• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 64  
 
1 8 6 5 4 9 8 8
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Lý luận chính trị Các hoạt động nghiên cứu
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KH & CN CẤP CƠ SỞ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2017-2018 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (18/11/2017)

Ngày 13 tháng 11 năm 2017, khoa Lý luận chính trị nhận được quyết định số 4063 - QĐ/ TĐHHN của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thành lập hội đồng thuyết minh đề cương đề tài KH & CN cấp cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước năm học 2017-2018. Chi tiết tại file đính kèm.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn