• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 75  
 
1 8 6 5 4 8 5 7
 
 
Khoa học Công nghệ Giới thiệu chung
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (19/03/2019)

Hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ như: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch của ngành tài nguyên và môi trường...


Thông tư 26/2018 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học va công nghệ của Bộ tài nguyên và Môi trường (13/02/2019)


Khung chương trình KHCN giai đoạn 2016 - 2020 (02/06/2016)


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2020 (27/06/2014)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ)


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2011-2015 (27/06/2014)

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2011-2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ)


Hoạt động Khoa học Công nghệ (19/06/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (6/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn