• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 65  
 
1 8 6 5 4 8 2 0
 
 
Khảo thí và ĐBCLGD Văn bản - Quy định Khảo thí
Quy định về việc biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi giữa học phần và kết thúc học phần năm 2019 (20/08/2019)


Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, kết thúc học phần năm 2019 (20/08/2019)


Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần (12/09/2017)

Tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần (Ban hành kèm theo Quyết định số 3043/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)


Thông báo: Hướng dẫn Nhập điểm và xuất Giấy báo điểm tổng kết học phần đối với các học phần thi viết và thi trắc nghiệm (05/06/2015)

Nhằm mục đích thuận lợi cho giáo viên khi nhập điểm và xuất Giấy báo điểm tổng kết học phần (theo danh sách phòng thi), Phòng KT&ĐBCLGD đã làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và thống nhất quy trình nhập điểm và xuất Giấy báo điểm tổng kết học phần đối với các học phần thi viết và trắc nghiệm như sau...


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (4/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn