• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 31  
 
1 8 6 5 4 7 6 4
 
 
Ba công khai
Hồ sơ mở Ngành Ngôn ngữ Anh - Đại học (31/01/2020)


Hồ sơ mở Ngành Bất động sản - Đại học (31/01/2020)


Hồ sơ mở Ngành Marketing - Đại học (31/01/2020)


Thông báo Nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (08/10/2019)

Căn cứ vào Quyết định số 2625/QĐ-TĐHHN, ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Quy định mức thu học phí năm học 2019-2020; Nhà trường thông báo về việc nộp học phí kỳ I, năm học 2019-2020 của học viên, sinh viên như sau:


Thực hiện quy chế công khai của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm học 2018-2019 (01/10/2019)


Hồ sơ mở Chuyên ngành Quản lý biển đảo và Đới bờ - Thạc sĩ (13/05/2019)


Hồ sơ mở Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững - Thạc sĩ (13/05/2019)


Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (03/04/2019)

Căn cứ công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp


Báo cáo V/v: Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (22/01/2019)

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017; chi tiết trong file đính kèm:


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (05/12/2018)


Công khai chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, tài chính, ... của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm học 2017-2018 (28/09/2018)


Kế hoạch thực hiện công khai hàng năm đối với cơ sở giáo dục đại học (31/08/2018)

Căn cứ quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT...


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành Khí tượng thủy văn biển; Quản lý biển; Quản lý tài nguyên nước; Thủy văn học trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (12/06/2018)


Hồ sơ mở ngành Quản trị kinh doanh - Đại học (20/04/2018)


Hồ sơ mở ngành Luật - Đại học (20/04/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (39/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn