• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 57  
 
1 8 6 5 2 7 0 5
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
Bổ sung danh sách phòng thi ngày 11-1-2020 (10/01/2020)


Danh sách phòng thi bổ sung hoãn thi ngày 11-1-2020 (08/01/2020)


Danh sách phòng thi bổ sung hoãn thi ngày 10-1-2020 (08/01/2020)


Bổ sung danh sách phòng thi ngày 4-1-2020 ca 3 (03/01/2020)


Danh sách phòng thi ngày 4-1-2020 (31/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 3-1-2020 ca 4 (31/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 3-1-2020 ca 3 (31/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 3-1-2020 ca 2 (31/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 3-1-2020 ca 1 (31/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 2-1-2020 ca 4 (30/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 2-1-2020 ca 3 (30/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 2-1-2020 ca 2 (30/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 2-1-2020 ca 1 (30/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 31-12-2019 ca 3+4 (27/12/2019)


Danh sách phòng thi ngày 31-12-2019 ca 3 (27/12/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1590/106)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn