• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 74  
 
1 8 6 5 4 8 7 3
 
 
Sinh Viên Khen thưởng
Quyết định Khen thưởng năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 6, 7, 8; Đại học liên thông chính quy khóa 8 (15/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởngBộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng sinh viên đạt giải cuộc thi olympic: Tiếng anh, Các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tin học cấp trường năm học 2018-2019 (23/11/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7 và Cao đẳng chính quy khóa 15 (12/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Tuyên dương, khen thưởng học viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ khóa 4 - đợt 1 năm 2018 (13/09/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2017-2018 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông chính quy khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 học kỳ II và cả năm, năm học 2017-2018 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng học viên tốt nghiệp thủ khoa khóa học và các chuyên ngành Thạc sĩ khóa 2A (2016 – 2018) (26/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng học viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện toán khóa (26/06/2018)


THÔNG BÁO V/v kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II và cả năm, năm học 2017-2018; kết quả rèn luyện khóa học; kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2; kết quả xét khen thưởng năm học 2017-2018 (21/06/2018)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2017-2018 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 4; đại học liên thông chính quy khóa 6 - đợt 2 và cao đẳng chính quy khóa 14 (17/05/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2016-2017 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 (20/09/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa (26/06/2017)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách sinh viên dự kiến được khen thưởng, tuyên dương toàn khóa cho sinh viên Đại học chính quy khóa 3 (2013-2017), Cao đẳng chính quy khóa 13 (2014-2017) và liên thông đại học chính quy khóa 5 (2015-2017) (26/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2016-2017 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 (21/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Tuyên dương, khen thưởng học viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyến sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ khóa 2 năm 2016 (21/12/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (37/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn