• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 42  
 
1 8 6 5 4 7 8 7
 
 
Khoa học Công nghệ Các đề tài Đề tài cấp cơ sở
Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ Cơ sở không sử dụng NSNN (02/04/2020)

Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước


Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở sử dụng Ngân sách Nhà nước (27/03/2020)

Danh mục cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở sử dụng Ngân sách Nhà nước từ năm 2015 - 2019


Danh mục các đề tài cấp cơ sở (20/06/2018)

Từ năm 2012 đến năm 2018, Nhà trường có 84 đề tài Cơ sở sử dụng Ngân sách Nhà nước và có 365 đề tài Cơ sở không sử dụng Ngân sách Nhà nước (có sự hỗ trợ của Nhà trường)...


Thông báo đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 (24/04/2018)


Thông báo nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước năm học 2016-2017 (26/06/2017)

Căn cứ kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) hàng năm của cán bộ, giảng viên trong Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc tổ chức nghiệm thu các kết quả nghiên cứu Đề tài KH&CN cấp Cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước năm 2016-2017.


Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017 (04/05/2017)


Thông Báo về việc đăng ký đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước năm học 2015 - 2016 của cán bộ, giảng viên (30/06/2015)

Căn cứ kế hoạch Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc đăng ký các đề tài KH&CN cấp cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước năm học 2015 - 2016. Hồ sơ đăng ký thực hiện theo các bước sau: .....


THÔNG BÁO V/v nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước năm học 2014 - 2015 (15/04/2015)

Để đảm bảo tiến độ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước năm học 2014 - 2015, Phòng KHCN & HTQT thông báo tới các khoa, bộ môn kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước năm học 2014 - 2015 như sau:....


DANH MỤC ÐỀ TÀI KH&CN SỬ DỤNG NGUỒN SNKH TRIỂN KHAI TẠI TRƯỜNG (06/01/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (9/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn