• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 62  
 
1 8 6 5 2 7 5 9
 
 
Khoa học Công nghệ
Mẫu báo cáo nội dung nghiên cứu (27/04/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Hangouts Meet: Cách sử dụng và những tính năng cần biết (22/04/2020)

Google Hangouts Meet được bao gồm như một phần của tài khoản. Nó được liệt kê trong các ứng dụng Google sau khi đăng nhập vào tài khoản Google của mình hoặc tải xuống từ Google Play cho thiết bị di động.


MENDELEY – Công cụ quản lý trích dẫn miễn phí (22/04/2020)

Mendeley là một công cụ miễn phí khá phổ biến trong việc sắp xếp, quản lý và định dạng các trích dẫn trong quá trình viết một bài báo khoa học. Công cụ được phát triển bởi nhà xuất bản Elsevier và chỉ sử dụng duy nhất giao diện bằng tiếng Anh.


Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn (20/04/2020)

Hướng dẫn cách trình bày tài liệu tham khảo và trích dẫn được quy định trong Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ Cơ sở không sử dụng NSNN (02/04/2020)

Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước


Thông báo tuyển chọn tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 (31/03/2020)

Thực hiện công văn số 1664/BTNMT-KHCN ngày 30/3/2020 và công văn số 792/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 về việc Thông báo tuyển chọn tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 .....


Cơ sở dữ liệu về các công bố trong nước và quốc tế từ năm 2015 (27/03/2020)

Cơ sở dữ liệu về các công bố trong nước và quốc tế từ năm 2015 (đang tiếp tục cập nhật...)


Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở sử dụng Ngân sách Nhà nước (27/03/2020)

Danh mục cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở sử dụng Ngân sách Nhà nước từ năm 2015 - 2019


Cơ sở dữ liệu đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên từ năm 2015 - 2019 (27/03/2020)

Cơ sở dữ liệu của đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên từ năm 2015 đến năm 2019


Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (25/03/2020)

Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý.


Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" (25/03/2020)

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"


Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (25/03/2020)

Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường và Phân hiệu của Trường gồm chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác trong và ngoài nước, hoạt động nghiên cứu khoa học của tất cả mọi đối tượng tham gia học tập, làm việc và nghiên cứu tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (25/03/2020)

Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.


Biểu mẫu Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Cấp Quốc Gia (24/03/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.


Biểu mẫu Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ (24/03/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (103/7)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn