• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 26  
 
1 8 7 0 4 8 9 2
 
 
Sinh Viên Giáo Dục Công Dân
Câu hỏi viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá đại học chính quy khoá 9, Bản cam kết, Phiếu khảo sát (29/08/2019)

Câu hỏi viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá đại học chính quy khoá 9, Bản cam kết, Phiếu khảo sát


Cuốn những điều cần biết về quy chế, quy định, chế độ chính sách đối với sinh viên đại hoc hệ chính quy (26/08/2019)

Cuốn những điều cần biết về quy chế, quy định, chế độ chính sách đối với sinh viên đại hoc hệ chính quy


Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 điều chỉnh (19/08/2019)

Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 điều chỉnh


Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 (14/08/2019)

Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10


KH Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 9 (13/08/2019)

Căn cứ Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 – 2020. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 9 như sau: I. MỤC


THÔNG BÁO V/v Viết bài thu hoạch bổ sung tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa cho sinh viên đại học khóa 8 (24/10/2018)


KẾ HOẠCH Tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa bổ sung cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 8 (16/10/2018)


THÔNG BÁO Kết quả " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa năm học 2018-2019 ( đợt 1) (16/10/2018)


CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH “Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên” đầu khóa năm 2018 (21/08/2018)


TÀI LIỆU NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUI CHẾ- QUI ĐỊNH- CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (13/08/2018)


THỜI KHÓA BIỂU "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN " ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8 (13/08/2018)


THỜI KHÓA BIỂU “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 8 (07/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Học lại, học bổ sung: Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm 2017 (06/10/2017)


THÔNG BÁO V/v Kết quả học tập: Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa (đợt 1) năm 2017 (05/10/2017)


CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH “Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên” đầu khóa năm 2017 (21/08/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (38/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn