• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 70  
 
1 8 6 5 4 8 3 4
 
 
Các phòng chức năng Phòng KHCN & HTQT
Phòng KHCN&HTQT (12/02/2020)

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, công tác sở hữu trí tuệ, biên tập xuất bản các tạp chí và thông tin truyền thông của Trường.


SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (07/04/2016)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (2/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn