• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 25  
 
1 8 7 0 4 8 9 1
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Khí tượng, Thủy văn Các hoạt động đào tạo
Kế hoạch đào tạo hệ liên thông đại học chính quy khóa 3, khóa 4 ; Danh mục các môn học sinh viên phải tích lũy theo thời khóa biểu chính khóa (20/10/2014)


Ban hành quy định về học phí đối với sinh viên hệ chính quy học tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (29/08/2014)


QĐ:Ban hành danh mục các học phần tương đương giữa chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống niên chế và tín chỉ các ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường; Kế toán, Khí tượng, Thủy văn, Cô (25/08/2014)


Ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (13/08/2014)


Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (31/07/2014)


Ban hành Quy định về việc xét khen thưởng và kỷ luật sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (31/07/2014)


TB: Ban hành Kế hoạch đào tạo, Tiến độ đào tạo năm học 2014 - 2015 hệ chính quy trình độ Đại học , Cao đẳng (31/07/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (7/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn