• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 39  
 
1 8 6 5 2 5 6 1
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả học tập Cảnh báo kết quả học tập
KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (CÁC HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY) (07/02/2020)

SINH VIÊN KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP CỦA MÌNH, NẾU CÓ THẮC MẮC PHẢN HỒI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO (PHÒNG 302 - NHÀ B)


KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 (30/08/2019)


KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (18/02/2019)


KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH) (11/10/2018)


DỰ THẢO KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017 - 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (23/08/2018)

SINH VIÊN KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA MÌNH NẾU CÓ Ý KIẾN THẮC MẮC GỬI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO CHẬM NHẤT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2018


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017 - 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (05/02/2018)


KẾT QUẢ XÉT CBHT HỌC KỲ II NĂM 2016-2017 (30/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CBHT CHO SV HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ( DỰ KIẾN) (23/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CBHT HỌC KỲ II NĂM 2016-2016 VÀ KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP HỆ ĐH1,ĐH2 (DỰ KIẾN) (11/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 (2016-2017) (16/03/2017)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, XÉT LÊN LỚP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (10/09/2016)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (CÁC HỆ ĐH3, ĐH4, CĐ12, CĐ13) (30/03/2016)


KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 5 VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 14) (17/03/2016)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (DỰ KIẾN) - CÁC HỆ ĐÀO TẠO: ĐH3, ĐH4, CĐ12, CĐ13 (26/02/2016)


Kết quả xét cảnh báo học tập đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo ( sinh viên nhừng học năm thứ 1) (21/05/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (20/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn