• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 54  
 
1 8 6 5 4 8 0 2
 
 
Đảng ủy
Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 trong Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (04/07/2017)


Hướng dẫn Về thủ tục, quy trình xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức (17/12/2016)


Hướng dẫn Về thủ tục, quy trình xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức (24/10/2016)


Kế hoạch số 565-KH/ĐU ngày 10/10/2016 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. (21/10/2016)


Kế hoạch số 565-KH/ĐU ngày 10/10/2016 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. (21/10/2016)


Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (13/10/2016)


Danh sách lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng (lớp đợt 2 từ 24-27/10/2016) (13/10/2016)


Danh sách đảng viên mới đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 (thời gian 18-21/10/2016) (13/10/2016)


Thông báo Giấy triệu tập đi học lớp đảng viên mới và lớp cảm tình đảng tại Bộ TN&MT (13/10/2016)


Mẫu 5a phiếu ý kiến nhận xét của CĐ,LCĐ,CĐ, CUNCT (13/10/2016)


Công văn thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng (13/10/2016)


TB Bổ sung Hướng dẫn số 36 xét KNĐ, chuyển CT (07/10/2016)


Mẫu tổng hợp xét kết nạp Đảng (07/10/2016)


Mẫu tổng hợp xét chuyển đảng chính thức (07/10/2016)


Thông báo của Đảng ủy trường về hướng dẫn bổ sung thủ tục, qui trình xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức (07/10/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (40/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn