• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 38  
 
1 8 6 5 4 7 7 9
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Thời khóa biểu
ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 (23/04/2020)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (19/03/2020)


Điều chỉnh thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất 4, Giáo dục thể chất 5 HK 2 năm 2019-2020 (10/01/2020)


Thời khóa biểu học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh (đợt học 1) HK2 năm 2019-2020 (10/01/2020)


ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 (03/01/2020)


THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4, GIÁO DỤC THỂ CHẤT 5 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (03/01/2020)


DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH 2, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (23/12/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4, 5 (Dự kiến) (18/12/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (16/12/2019)


THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (01/11/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (ĐỢT HỌC 1), HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (15/10/2019)


THỜI KHÓA BIỂU THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP & THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (10/10/2019)


ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020 (Lần 2) (09/10/2019)


ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020 (10/09/2019)

Điều chỉnh lần 1 Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2019 - 2020


DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 (06/09/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (153/11)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn