• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 72  
 
1 8 6 5 4 8 4 3
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Khoa học Biển và Hải đảo Giới thiệu
Logo Khoa Khoa học biển và hải đảo (12/11/2015)

Khoa Khoa học biển và hải đảo là khoa thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có chức năng giảng dạy và nghiên cứu và vì vậy logo của khoa gắn liền với nhiệm vụ này.


Giới Thiệu Chung (10/09/2015)

Bộ môn Khoa học biển được thành lập theo Quyết định số 330/QĐ-TĐHHN ngày 27/02/2013 về việc thành lập bộ môn Khoa học biển của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/6 về chức năng nhiệm vụ của trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bộ môn Khoa học Biển chính thức được nâng cấp lên thành Khoa Khoa học Biển và Hải đảo. Để xem hồ sơ giảng viên, kính mời độc giả chọn xem chi tiết!


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (2/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn