• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 49  
 
1 8 6 5 4 7 9 6
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Cấp bằng và Chứng chỉ
THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019 (09/01/2020)


THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2019 (HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) (18/10/2019)


danh sách cấp bằng tháng 6 năm 2019 (HỆ THẠC SĨ, ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, CAO ĐẲNG) (16/07/2019)


DANH SÁCH XÉT GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐH5 ĐỢT 2(SINH VIÊN KIỂM TRA VÀ CÓ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ ĐIỂM TRƯỚC NGÀY 10/6/2019 ĐỂ PHÒNG ĐÀO TẠO RA QĐ (06/06/2019)


DANH SÁCH XÉT CÔNG NHẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CĐ15VÀ ĐH5 (SINH VIÊN KIỂM TRA NẾU CÓ VƯỚNG MẮC PHẢN HỒI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỚC NGÀY 10/6/2019 (05/06/2019)


KẾ HOẠCH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ,ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2019 (22/05/2019)


DANH SÁCH CẤP BẰNG ĐỢT 1 NĂM 2019 (14/05/2019)


DANH SÁCH CẤP BẰNG CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017 (26/04/2019)


THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2019 (05/04/2019)


DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2018 (31/12/2018)


DANH SÁCH CẤP BẰNG CAO HỌC NĂM 2018 (31/12/2018)


THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - 2018 (25/12/2018)


danh sách cấp bằng đợt thi tháng 9 năm 2018 (02/11/2018)


Thông báo trả bằng tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2018 (Hệ Đại học chính quy, Song bằng, Liên thông chính quy, Cao đẳng chính quy) (24/10/2018)


Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 6 năm 2018 (Đại học chính quy, đại học liên thông, cao đẳng chính quy, song bằng) (12/07/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (56/4)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn