• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 55  
 
1 8 6 5 2 6 7 7
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả thi kết thúc học kỳ Khoa Quản lý đất đai
[HỆ CD13] KẾT QUẢ THI MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG - CD13QD1,2,3 (12/02/2015)


[HỆ CD11] Kết qủa THI L2 môn UDCNTT TRONG ĐK & TK ĐẤT ĐAI - CD11QD1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (12/02/2015)


[Hệ DH1] kết quả thi MÔN THỰC TẬP ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI - ĐH1QĐ5 (12/02/2015)


[Hệ DH1] kết quả thi MÔN THỰC TẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - DH1QD5 (12/02/2015)


[Hệ DH1] kết quả thi MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - ĐH1QĐ5 (12/02/2015)


[HỆ CD11] Kết qủa THI MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CĐ11ĐC3 (12/02/2015)


[HỆ CD11] Kết qủa THI môn THỰC TẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - CD11DC1,3 (12/02/2015)


[HỆ CD13] KẾT QUẢ THI MÔN THỰC TẬP ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH - QD1,3,5 - ĐC3 (12/02/2015)


[HỆ CD11] Kết qủa THI môn TT ĐK VÀ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI - CĐ11ĐC3 (12/02/2015)


[HỆ CD12] kết quả THI L2 MÔN THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI - CD12QD1,2,3,4,5 (12/02/2015)


[HỆ CD12] kết quả THI L2 MÔN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - CD12QD2,3,4,5, ĐC VÀ LỚP GHÉP CD12QD1,5 (12/02/2015)


[HỆ CD12] kết quả THI L2 MÔN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - CD12QD1,2,,3,4,5, ĐC VÀ LỚP GHÉP QD1,2 (12/02/2015)


[HỆ DH4] KẾT QUẢ ĐIỂM THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - ĐH4CQD1,4 VÀ LỚP GHÉP DH4QD4 (12/02/2015)


[HỆ DH4] KẾT QUẢ ĐIỂM THI MÔN NGUYÊN LÝ CB CỦA CN MAC LENIN - ĐH4KĐQD1,3,4 (12/02/2015)


[HỆ DH3] kết quả thi L2 môn KHOA HỌC ĐẤT - DH3QD1,2,3, QN,ĐC (12/02/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (195/13)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn