• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 73  
 
1 8 6 5 5 0 0 2
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
TRỤ SỞ CHÍNH : Số 41A, đường Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 

 

 

Số máy lẻ:

Tel: 04.38370598
Fax: 04.38370597
Email: dhtnmt@portal.portal.hunre.edu.vn

 

 Phòng Quản trị thiết bị 101 Khoa KTTVTNN 304-305
 Phòng Công tác HSSV 102-103 Khoa Quản lý Đất đai 408
 Phòng Hành chính tổng hợp

104-205-206

Khoa Địa chất 411
 Phòng Đào tạo

105-106

107-108

Khoa Công nghệ Thông tin 401
 Phòng KHCN&HTQT  201-202 Khoa Kinh tế TNMT 402-403
Phòng Kế hoạch Tài chính 207-208-209 Khoa Trắc địa Bản đồ 405-406
Phòng Thanh tra Giáo dục 312-313 Khoa Môi trường 502
Phòng Tổ chức Cán bộ 309-310 Khoa Khoa học Đại cương 407
Phòng Khảo thí 307-308 Khoa Lý luận Chính trị 410
Trung tâm Hợp tác Đào tạo 404 Khoa Giáo dục Thường xuyên 311
Trung tâm ĐTCBCC 306 Tổ Bộ môn Ngoại ngữ 317-318
Tổ bộ môn GDQP 315-316 Tổ Bộ môn Biển đảo 303
    Tổ Bộ môn Biến đổi Khí hậu 302
CƠ SỞ 2 : Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
  Tel: 04.38385149
Fax: 04.38387026
 

 

 

 

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn