• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 66  
 
1 8 6 5 4 9 9 3
 
 
Sinh Viên Điểm rèn luyện
Quyết định Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm, năm học 2018 - 2019 các lớp Đại học chính quy khóa 6,7,8; Liên thông Đại học chính quy khóa 8 (15/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 4297/QĐ-TĐHHN, ngày 18 tháng 12 năm 2015 củaHiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệchính quy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


THÔNG BÁO Kết quả dự kiến điểm rèn luyện học kỳ 2, điểm rèn luyện cả năm năm học 2018 – 2019 và điểm rèn luyện toàn khóa của sinh viên đại học chính quy khóa 5, sinh viên liên thông đại học chính quy khóa 7 và sinh viên cao đẳng chính quy khóa 15 (11/06/2019)


TB Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5; đại học liên thông chính quy khóa 7 - đợt 2 và cao đẳng chính quy khóa 15 (15/05/2019)

Căn cứ Quyết định số 42/97/QĐ-TĐHHN, ngày 18/12/2015 của Hiệu trưởng NHà trường về việc ban hành quy định về đánh điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Căn cứ quyết định số 2556/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2018-2019;


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 (14/02/2019)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập, kết quả xét khen thưởng năm học 2017 – 2018; danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019 (02/10/2018)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2017-2018 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5, 6, 7; đại học liên thông chính quy khóa 7, 8 và cao đẳng chính quy khóa 15 (21/08/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học của các lớp Đại học chính quy khóa 4 và Cao đẳng chính quy khóa 14 (27/06/2018)


V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017 (20/09/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học của sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 (23/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017 (23/06/2017)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II và xét khen thưởng năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 3 và cao đẳng chính quy khóa 13 (23/05/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3, 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15 kỳ I và năm học 2016 - 2017 (20/03/2017)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên Đại học khóa 3,4,5,6 và Cao đẳng khóa 13,14,15 (08/03/2017)


THÔNG BÁO V/ v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 (13/01/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3, 4, 5 và Cao đẳng chính quy khóa 13, 14 kỳ II và năm học 2015-2016 (06/10/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (28/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn