• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 42  
 
1 8 6 5 2 5 6 5
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả thi kết thúc học kỳ Khoa Kinh tế TN&MT
[LỚP CĐ13KE] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN TOÁN CAO CẤP, NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG + GHÉP - LẦN1 (12/02/2015)


[LỚP CĐ12QT] - BÁO ĐIỂM MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ12KN] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ12KE] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1, KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG + GHÉP - LẦN 2 (12/02/2015)


[GHÉP CĐ11KE2] - BÁO ĐIỂM MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN BIỂN - LẦN 1 (BỔ SUNG) (12/02/2015)


[LỚP CĐ11TCDN] - BÁO ĐIỂM MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ11QT] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ11KN] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - LẦN 1 (BỔ SUNG); PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG, KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 2, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ11KE5] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN BIỂN, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ11KE4] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ11KE3] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN BIỂN + GHÉP, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ11KE2] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN BIỂN, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP CĐ11KE1] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN BIỂN, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - LẦN 2 (12/02/2015)


[LỚP ĐH3KN] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ, LÝ THUYẾT KẾ TOÁN - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP ĐH3KE4] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ, LÝ THUYẾT KẾ TOÁN, PHÁP LUẬT KINH DOANH - LẦN 2 (11/02/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (192/13)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn