• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 57  
 
1 8 6 5 4 9 5 0
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả thi kết thúc học kỳ Khoa Tài nguyên nước
[LỚP CĐ13TNN] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG + GHÉP, KHÍ TƯỢNG ĐẠI CƯƠNG, CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, ĐỊA LÝ THỦY VĂN - LẦN 1 (11/02/2015)


[LỚP CĐ12TNN] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN TRẮC ĐỊA, XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG THỦY VĂN VÀ TNN, LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN NƯỚC, HÓA HỌC TRONG TÀI NGUYÊN NƯỚC - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP CĐ12TNN - BÁO ĐIỂM MÔN ĐỊA LÝ THỦY VĂN - LẦN 2 (03/02/2015)


[LỚP CĐ13TNN] - BÁO ĐIỂM MÔN THỂ DỤC - LẦN 2 (31/01/2015)


[LỚP CĐ12TNN] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (29/01/2015)


[LỚP CĐ13TNN] - BÁO ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 1 - LẦN 1 (16/01/2015)


[LỚP CĐ12TNN] - BÁO ĐIỂM MÔN LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN NƯỚC - LẦN 1 (09/01/2015)


[HỆ CD13] KẾT QUẢ THI MÔN THỂ DỤC 1- CD13TNN VÀ LỚP GHÉP CD13TNN (08/01/2015)


[LỚP CĐ12TNN] - BÁO ĐIỂM MÔN HÓA HỌC TRONG TÀI NGUYÊN NƯỚC - LẦN 1 (07/01/2015)


[HỆ DH2] KẾT QUẢ ĐIỂM THI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 5 - DH2TNN (07/01/2015)


[LỚP CĐ12TNN] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, TRẮC ĐỊA, THỦY LỰC 1, XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐỊA LÝ THỦY VĂN - LẦN 1 (05/01/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (11/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn