• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 60  
 
1 8 6 5 2 7 4 4
 
 
Các phòng chức năng Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Quản trị Thiết bị (22/08/2018)

Phòng Quản trị thiết bị là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất của Trường; tham gia và giám sát việc xây dựng, sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện - nước; quản lý các nhà làm việc và học tập dùng chung; theo dõi, tham gia mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn