• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 64  
 
1 8 6 5 4 9 0 5
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả thi kết thúc học kỳ Khoa Khí tượng Thủy văn
[LỚP CĐ12T] - BÁO ĐIỂM MÔN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP CĐ12K] - BÁO ĐIỂM MÔN QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT 1 + GHÉP - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP CĐ11T] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN CHỈNH BIÊN THỦY VĂN 2, PT TÍNH TOÁN THỦY VĂN 2, DỰ BÁO THỦY VĂN 1 - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP CĐ11K] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN MÃ LUẬT KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT, TIN HỌC ỨNG DỤNG, TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG, KHÍ TƯỢNG RADA, KHÍ TƯỢNG ĐỘNG LỰC - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP ĐH3T1 + ĐH3T2] - BÁO ĐIỂM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP ĐH3K] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GIS, PHƯƠNG TRÌNH TOÁN LÝ - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP ĐH1T] - BÁO ĐIỂM MÔN DỰ BÁO THỦY VĂN 2 - LẦN 2 (11/02/2015)


[LỚP LĐH4T] - BÁO ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÁM GIS - LẦN 1 (11/02/2015)


[GHÉP CĐ13K] - BÁO ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - LẦN 1 (06/02/2015)


[LỚP ĐH4K] - BÁO ĐIỂM MÔN NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - LẦN 1 (06/02/2015)


[LỚP ĐH4T] - BÁO ĐIỂM MÔN ĐẠI SỐ - LẦN 1 (06/02/2015)


[LỚP ĐH1T] - BÁO ĐIỂM MÔN ĐỒ ÁN DỰ BÁO THỦY VĂN - LẦN 1 (06/02/2015)


[LỚP CĐ13K] - BÁO ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - LẦN 1 (05/02/2015)


[LỚP CĐ11T] - BÁO ĐIỂM MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG - LẦN 2 (05/02/2015)


[LỚP ĐH4K] - BÁO ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG+ GHÉP - LẦN 1 (05/02/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (96/7)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn