• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 73  
 
1 8 6 5 4 8 4 8
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Danh sách lớp
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 5 VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 7 (21/03/2019)


Danh sách dự kiến sinh viên đăng ký học, học lại, học cải thiện điểm, học song bằng học kỳ I năm học 2018-2019 (08/08/2018)


Danh sách sinh viên đăng ký học và học lại học phần GDTC4 Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (25/12/2017)


Thông báo V/v phân lại lớp cho SV hệ Đại học chính quy khóa 7 (25/08/2017)


Quyết định phân chuyên ngành cho sinh viên đại học chính quy khóa 6 (03/08/2017)


Quyết định phân lại lớp cho các ngành:QLĐĐ,CNTT,QTDL&LH,QLTNMT,CNKTMT,TNN của sinh ĐH6 (03/08/2017)


Thông báo V/v ghép sinh viên các lớp ĐH6C mới nhập học học môn GDQP3 cùng các lớp ĐH6KE (21/09/2016)


Thông báo vv ghép lớp CĐ15TĐ (20/09/2016)


Thông báo V/v phân lại lớp cho SV các lớp ĐH6QTDL1,2; ĐH6KE; và ghép lớp môn học chung cho các lớp ĐH6BK, ĐH6KHĐ (13/09/2016)


Thông báo V/v ghép lớp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Quản lý TNMT, Công nghệ môi trường - Khóa 5 (31/08/2016)


Thông báo V/v ghép lớp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên - Khóa 5 (29/08/2016)


Quyết định V/v Phân lại lớp cho SV các lớp ĐH3T, ĐH4QM, ĐH4KTTN, ĐH5KE, ĐK5QĐ, ĐK5KTTN, ĐH5M, ĐH5QM (22/08/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4 _LTĐH5 (15/02/2016)


bố dung danh sách phòng thi ngày 22-12-2015 (21/12/2015)


THỜI GIAN ĐÍNH CHÍNH DANH SÁCH PHÒNG THI - TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (08/12/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (15/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn