• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 61  
 
1 8 6 5 2 6 1 2
 
 
Các phòng chức năng
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD (02/03/2020)

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Phòng Tổ chức - Hành chính (02/03/2020)

Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; viên chức và người lao động; tiền lương, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; công tác văn phòng, kế hoạch công tác, hành chính, tổng hợp và văn thư lưu trữ; công tác một cửa (sau đây gọi chung là công tác Tổ chức - Hành chính).


Phòng KHCN&HTQT (12/02/2020)

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, công tác sở hữu trí tuệ, biên tập xuất bản các tạp chí và thông tin truyền thông của Trường.


Phòng Kế hoạch - Tài chính (19/12/2019)

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch; quản lý tài chính; thực hiện, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng các nguồn tài chính và kiểm kê, báo cáo tài chính theo qui định của Nhà nước và của Trường.


Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh bậc 2 và Toeic (15/11/2019)


Phòng Đào Tạo (22/08/2019)

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý chất lượng giảng dạy, cấp phát văn bằng chứng chỉ cho các bậc, các hệ đào tạo của Trường; thường trực công tác tuyển sinh theo Quy định của Hội đồng tuyển sinh Nhà trường và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đang học, sinh viên cuối khóa, đợt 2, Năm học 2018-2019 (18/12/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 3622/KH-TĐHHN ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ một số lớp sinh viên đang học, sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019, cụ thể như sau..


Phòng Thanh tra Giáo dục và Pháp chế (20/09/2018)

Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục đào tạo; tham mưu những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường.


Phòng Quản trị Thiết bị (22/08/2018)

Phòng Quản trị thiết bị là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất của Trường; tham gia và giám sát việc xây dựng, sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện - nước; quản lý các nhà làm việc và học tập dùng chung; theo dõi, tham gia mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường.


Phòng công tác SV (08/06/2018)

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và thực hiện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên (sinh viên đại học - cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh), quản lý sinh viên của Trường.


DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐH7 (SV KIỂM TRA DỮ LIỆU NGÀY SINH, NƠI SINH) PHẢN HỒI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỚC NGÀY 10/4/2018 (23/03/2018)


Phòng Tổ chức Cán bộ (22/08/2017)

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác: tổ chức bộ máy; công chức, viên chức và người lao động; chế độ chính sách và lao động; tiền lương, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ (sau đây gọi chung là công tác Tổ chức cán bộ) thuộc phạm vi quản lý của Hiệu trưởng.


SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (07/04/2016)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Phòng KHTC thống kê danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2014 - 2015. (04/06/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (14/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn