• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 56  
 
1 8 6 5 2 5 9 8
 
 
Khoa học Công nghệ Các sản phẩm KH & CN Các ấn phẩm, sản phẩm KH
Cơ sở dữ liệu về các công bố trong nước và quốc tế từ năm 2015 (27/03/2020)

Cơ sở dữ liệu về các công bố trong nước và quốc tế từ năm 2015 (đang tiếp tục cập nhật...)


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ CÓ MÃ SỐ ISSN HOẶC CÁC TẠP CHÍ THUỘC DANH MỤC ISI, SCOPUS CÓ MÃ SỐ ISSN, IF (23/08/2019)

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ CÓ MÃ SỐ ISSN HOẶC CÁC TẠP CHÍ THUỘC DANH MỤC ISI, SCOPUS CÓ MÃ SỐ ISSN, IF


DANH MỤC CÔNG BỐ BÀI BÁO TRONG NƯỚC (24/11/2016)

Các công trình công bố trong nước là các bài báo đăng ở các Tạp chí trong và ngoài trường,...


DANH MỤC CÔNG BỐ QUỐC TẾ (28/10/2016)

Danh mục các bài báo, kỷ yếu nước ngoài từ năm 2012 - 2016


Thông báo về việc công nhận khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 (30/06/2015)

Để phục vụ cho công tác công nhận khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 cho cán bộ, giảng viên. Nhà trường đề nghị các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm nộp hồ sơ công nhận nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình gồm: ...


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (5/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn