• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 65  
 
1 8 6 5 2 7 7 8
 
 
Sinh Viên Quy định - Quy chế
QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ (21/08/2018)


Quyết định V/v Bổ sung điều 10 Quyết định số 5279/QĐ-TĐHHN, ngày 12 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy định về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (27/10/2017)

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ - BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh nước ngoài tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (21/12/2016)

Quy định này áp dụng cho người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, bao gồm: điều kiện, trình tự tiếp nhận lưu học sinh, đào tạo và quản lý lưu học sinh, quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh,...


Quyết định V/v Ban hành Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập (16/12/2016)

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ - BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định quản lý học viên cao học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (07/10/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (07/10/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú (07/10/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên nội trú (07/10/2016)


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUI CHẾ- QUI ĐỊNH- CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY (05/10/2016)


Quyết định V/v Ban hành Quy định về học phí đối với học viên, sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (05/09/2016)


Quyết định V/v Quy định mức thu học phí năm học 2016 - 2017 (15/08/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (15/08/2016)


Quyết định V/v Ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy (12/08/2016)


Quyết định V/v Ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (12/08/2016)


CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (20/04/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (35/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn