• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 42  
 
1 8 6 5 4 7 8 6
 
 
Khoa học Công nghệ Các chương trình, dự án
Thông báo tuyển chọn tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 (31/03/2020)

Thực hiện công văn số 1664/BTNMT-KHCN ngày 30/3/2020 và công văn số 792/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 về việc Thông báo tuyển chọn tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 .....


Đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 (Phú Thọ) (03/02/2020)

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm 2021, Sở KH&CN hướng dẫn Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021


THÔNG BÁO Về việc đề xuất các nhiệm vụ về ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giai đoạn 2021-2030 (30/08/2019)

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020; ....


Thông báo về việc đề xuất, nhiệm vụ khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2019-2025 (09/05/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Quyết đính số 562/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025 và quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên các khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025. ....


Về việc đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (15/03/2017)

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 02/06/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" ....


Khung chương trình trọng điểm cấp Bộ 16-20 (24/10/2016)


Chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (31/08/2016)

Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:


Chương trình KH&CN ứng phó với BĐKH, quản lý TN&MT giai đoạn 2016 - 2020 (22/08/2016)


Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2016 - 2020 (22/08/2016)


Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường” giai đoạn 2016-2020, mã số BĐKH/16-20 thực hiện từ năm 2016 (22/08/2016)

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2016 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020” (nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm), Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:


Các Quyết định về việc phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2016 - 2020 (04/04/2016)

Quyết định về việc phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2016 - 2020 thuộc các lĩnh vực Tài nguyên nước; Địa chất Khoáng sản, Môi trường, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Biển và Hải đảo; Trắc địa Bản đồ; Quản lý đất đai; Viễn thám ...


Thông báo về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình BĐKH/16-20 (16/03/2016)

Thực hiện Công văn số 680/BTNMT-KHCN ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình BĐKH/16-20, Nhà trường đề nghị các Khoa, Bộ môn và Trung tâm thông báo đến các cán bộ, giảng viên của đơn vị đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình BĐKH/16-20.


Thông báo V/v đăng ký nhiệm vụ KHCN mở mới năm 2017 (28/01/2016)

Thực hiện kế hoạch triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị trực thuộc và cá nhân về việc đăng ký các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp cơ sở mở mới năm 2017......


Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 (18/12/2015)

Căn cứ Quyết định số 3709/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:


Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2015 (10/09/2015)

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2015. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này là trước 17h00 ngày 30/10/2015, các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau....


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (20/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn