• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 24  
 
1 8 7 0 4 9 1 9
 
 
Đào tạo sau đại học Lịch thi
Điều chỉnh lịch thi cao học- CH4B.MT, CH4B.QM, CH5A.KT2- HK1 năm 2019-2020 (04/12/2019)


Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần cao học lớp CH4B.TĐ (học kỳ 1 năm học 2019-2020) (09/10/2019)


THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC 2B.T (Học kỳ 1 năm học 2017-2018) (24/10/2017)


LỊCH THI (ĐIỀU CHỈNH) CAO HỌC 2B.K (19/10/2017)


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2B, 3A (Học kỳ I 2017-2018) (18/09/2017)


LỊCH THI GIỮA KỲ, KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 3A (HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017) (09/06/2017)


LỊCH THI CAO HỌC 2B (ĐIỀU CHỈNH) (06/04/2017)


LỊCH THI GIỮA HỌC PHẦN CAO HỌC KHÓA 2B (23/02/2017)


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 1, 2A VÀ 2B (14/02/2017)


ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 1 VÀ 2A HỌC KỲ 1 NĂM 2016-2017 (27/12/2016)


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 1 VÀ 2A HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (16/09/2016)


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 (17/06/2016)


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 (Thi lần 2) (17/06/2016)


ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 1 NGÀNH THỦY VĂN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 (Thi lần 1) (16/06/2016)


LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016 (19/04/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (18/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn