• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 62  
 
1 8 6 5 2 7 5 8
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Quy chế - Biểu mẫu Quy chế
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (30/09/2016)


Qui định giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh (23/08/2016)


QUY TRÌNH BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (04/12/2015)


Qui chế đào tạo song bằng (Sửa đổi) (09/11/2015)


QĐ V/v Ban hành hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ (04/11/2015)


QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (01/09/2015)


Quy định đào tạo song bằng (28/07/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (7/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn