• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 58  
 
1 8 6 5 2 6 0 6
 
 
Đào tạo sau đại học Chương trình đào tạo
Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Thủy văn học (23/05/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (23/05/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ (23/05/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường (23/05/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Khí tượng và Khí hậu học (23/05/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (23/05/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai (23/05/2019)


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (25/07/2017)


CTĐT hệ Thạc sỹ (04/09/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (9/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn