• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 55  
 
1 8 6 5 4 8 0 4
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Chương trình đào tạo Chương trình đạo tạo bậc Đại học
Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Kỹ thuật Trắc địa bản đồ (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Luật (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Quản lý tài nguyên nước (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Khí tượng và khí hậu học; Thủy văn học (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành; Quản trị kinh doanh (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Kỹ thuật địa chất (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (01/07/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (26/03/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai (26/03/2019)


Quyết định ban hành CTĐT + ĐCCT trình độ Đại học ngành Kế toán (26/03/2019)


Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 7 (10/11/2017)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THEO NIÊN CHẾ (10/11/2017)


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (25/07/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (26/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn