• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 76  
 
1 8 6 5 4 8 5 9
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả học tập
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2020) (06/02/2020)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2020) (03/02/2020)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2020) (21/01/2020)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2020) (20/01/2020)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2020) (17/01/2020)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2020) (16/01/2020)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2020) (14/01/2020)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2020) (10/01/2020)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2020) (09/01/2020)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2020 (08/01/2020)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 06 THÁNG 1 NĂM 2020 (06/01/2020)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 05/9/2019 (05/09/2019)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 21/8/2019 (21/08/2019)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 20/8/2019 (20/08/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 28/6/2019) (28/06/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (49/4)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn