• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 73  
 
1 8 6 5 4 8 6 7
 
 
Sinh Viên Học bổng
Quyết định Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 6, 7, 8; Đại học liên thông chính quy khóa 8 học kỳ II năm học 2018 - 2019 (15/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học vàtrung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;


V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 5, 6, 7, 8; Đại học liên thông chính quy khóa 7, 8 và Cao đẳng chính quy khóa 15 học kỳ I năm học 2018-2019 (26/03/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;


QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7 và Cao đẳng chính quy khóa 15 học kỳ II năm học 2017-2018 (12/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Trao học bổng của Nhà tài trợ cho sinh viên Đại học chính quy khóa 8 và Học viên trình độ Thạc sĩ khoá 4 – đợt 1 năm 2018 đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018 (13/09/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông chính quy khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 học kỳ II năm học 2017-2018 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt phương án cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018 (16/05/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 học kỳ II năm học 2016-2017 (20/09/2017)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 4, 5, 6; cao đẳng chính quy khóa 14, 15 và đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, Cố vấn học tập h (07/08/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (8/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn