• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 56  
 
1 8 6 5 4 9 7 0
 
 
Khảo thí và ĐBCLGD
Những văn bản liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục (13/02/2020)

Những văn bản liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục


Các Biểu mẫu liên quan đến công tác khảo thí (21/08/2019)


Mẫu 2a. Biên soạn Bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm (20/08/2019)


Mẫu 1a. Biên soạn Bộ ngân hàng câu hỏi thi tự luận, vấn đáp, thực hành (20/08/2019)


Quy định về việc biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi giữa học phần và kết thúc học phần năm 2019 (20/08/2019)


Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, kết thúc học phần năm 2019 (20/08/2019)


Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần (12/09/2017)

Tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần (Ban hành kèm theo Quyết định số 3043/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)


Thông báo về việc Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học, học kỳ 2 năm học 2016-2017 (bổ sung) (14/08/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 4702/KH-TĐHHN ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học năm học 2016-2017, Nhà trường đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến từ người học học kỳ 2 năm học 2016-2017. Tuy nhiên, một số lớp sinh viên chưa tham gia khảo sát đầy đủ, vì vậy để kết quả khảo sát được chính xác Nhà trường tiến hành tổ chức khảo sát bổ sung một số lớp như sau...


Một số văn bản hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT, tự đánh giá CTĐT, đánh giá ngoài CTĐT của Cục trưởng cục KT&KĐCLGD (05/09/2016)


Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (26/08/2016)

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành)


Thông báo: Hướng dẫn Nhập điểm và xuất Giấy báo điểm tổng kết học phần đối với các học phần thi viết và thi trắc nghiệm (05/06/2015)

Nhằm mục đích thuận lợi cho giáo viên khi nhập điểm và xuất Giấy báo điểm tổng kết học phần (theo danh sách phòng thi), Phòng KT&ĐBCLGD đã làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và thống nhất quy trình nhập điểm và xuất Giấy báo điểm tổng kết học phần đối với các học phần thi viết và trắc nghiệm như sau...


Quyết định chuyển nhiệm vụ từ Vụ Giáo dục Đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (12/04/2012)


Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP (12/04/2012)


Quyết định về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (20/03/2012)


Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011 - 2012 (20/09/2011)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (16/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn