• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 74  
 
1 8 6 5 4 8 6 9
 
 
Các trung tâm và Viện
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO (27/02/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM TUYỂN DỤNG


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO PHÒNG THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 28/12/2019 (26/12/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019 (26/12/2019)


Hội thảo tham vấn lấy ý kiến Báo cáo Đánh giá khí hậu tỉnh Bắc Kạn (17/12/2019)

Ngày 16/12/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo tham vấn lấy ý kiến về Báo cáo Đánh giá Khí hậu tỉnh Bắc Kạn.


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC (13/12/2019)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC


CÔNG TÁC BẮC KẠN (19/11/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019 (12/11/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019 (12/11/2019)

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH TOEIC


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DSSV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019 (12/11/2019)

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH A2 KỸ NĂNG NÓI - CHIỀU


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DSSV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019 (12/11/2019)

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH A2 KỸ NĂNG NÓI- SÁNG


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DSSV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019 (12/11/2019)

DANH SÁCH PHÒNG THI A2 KỸ NĂNG NGHE- ĐỌC - VIẾT


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019 (12/11/2019)

DANH SÁCH PHÒNG THI A2 VÀ TOEIC


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH A2 VÀ TOEIC (12/11/2019)

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH A2 VÀ TOEIC


Tổ chức lớp GIS-Viễn Thám (06/11/2019)

fefsfes


GIỚI THIỆU CHUNG (06/11/2019)

Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Research Institute for Resources and Climate Change - IRC) tiền thân là Trung tâm nghiên cứu biến đổi toàn cầu, là đơn vị hoạt động khoa học – công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Viện được thành lập theo Quyết định số 1987/QĐ-TĐHHN ngày 01/06/2018 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (17/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn